Gezellig, midden in onze bekende en vertrouwde omgeving, met elkaar samen wonen! Dat is waar wij blij van worden!

Over ons

Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB) is opgericht in 2012. 

De stichting heeft tot doel het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking. En tevens het bevorderen van het welzijn van deze mensen.  

Onze Uitdaging: 

 • Het creëren van een woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking.
 • Het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, waarin begrippen centraal staan als: zelfstandigheid, privacy, huiselijkheid, sociale verrijking
 • Het begeleiden van jeugdigen met een verstandelijke beperking van hun huidige gezinssituatie naar begeleid zelfstandig wonen. 

Ons uitgangspunt

Het waarborgen van zorg, begeleiding op maat, veiligheid binnen de woonvorm en het stimuleren en begeleiden van de bewoners naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en participatie. 

De stichting bestaat uit alle ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van de bewoners. Zij vormen het algemeen bestuur. Ouders van een bewoner hebben gezamenlijk 1 stem in het algemeen bestuur.  Er is een dagelijks bestuur bestaande uit minimaal 3 ouders. 

De stichting heeft in 2012 de woonclub opgericht. De woonclub heeft als doel activiteiten te doen met de toekomstige bewoners met als doel ze goed voor te bereiden op het toekomstige samenwonen. Deze activiteiten zullen in eerste instantie gericht zijn op kennismaken met elkaar en later uitgroeien tot het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om fijn in het wooninitatief te kunnen wonen. 

De Organisatie

De stichting bestaat uit alle ouders van de bewoners. Zij vormen het algemeen bestuur. Daarnaast is er een dagelijks bestuur van 3 personen. Er zijn verschillende werkgroepen waar de leden over verdeeld zijn. 

Algemeen bestuur: 

 • Anita en Peter van Dorst (ouders van toekomstig bewoonster Anne)
 • Wilma en Jan Boers (ouders van toekomstig bewoner Nard)
 • Emmie en Theo van de Biggelaar (ouders van toekomstig bewoner Inge)
 • Theo en Carin Stevens (ouders van toekomstig bewoonster Nienke)
 • Jeanne Rovers en Jan Sint Nicolaas (ouders van toekomstig bewoner Daan)
 • Ad Evers en Lizet van Laarhoven (ouders van toekomstig bewoner Joep)
 • Beppie en Gerrit van der Beek (ouders van toekomstig bewoonster Dianne)

Dagelijks bestuur: 

 • Theo Stevens (voorzitter)
 • Jeanne Rovers (penningmeester)
 • Ad Evers (secretaris)
 • Anita van Dorst verzorgt agendering en verslaglegging.

Werkgroepen: 

 • Financiën
 • Bouw
 • Fondsen en sponsoren werving
 • Activiteiten
 • Rechtvorm
 • Werving bewoners

Neem contact met ons op